Väl­kom­men till Caritas!

Den kristna mino­ri­te­ten lever under krym­pande och svåra för­hål­lan­den i Mel­la­nöstern.
Varje bidrag från oss gör nytta, din hjälp är där­för myc­ket vik­tig. Vi tar tack­samt emot bidrag via post­giro, stort eller litet, alla är lika väl­komna. Du kan också bli fad­der för stu­de­rande ung­do­mar eller till en behö­vande familj.